Космическа защита сделки от НАСА

Увеличь си търговски оборот на 60% и выдержи усвояване

 

Допълнителна защита

Минимизируйте рискове пълна загуба на депозита за сметка на допълнителни средства.

 

Разширете възможностите си

Добавете към своя депозит допълнителни 60% и се накисва усвояване.

 

Изготвя доход

Преди спечелените средства във всеки един момент.

 

Какво е необходимо, за получаване на "NASA Space Защита" от FXspace?

 • Отворете си сметка
 • Попълнете верификацию
 • Попълнете търговец
 • Вземете вашата бонус "на НАСА Space Защита".

Моля, обърнете внимание: бонус NASA Space Protection не може да се получи на сметка за търговия, където вече има включени средствата, получени по време други промоции.

 

Правилата на програмата

 

1. Общи разпоредби

 

1.1 NASA Space Защита бонус – това помощни средства по време на "усвояване", начисляване на които може би по ваш личен избор, при попълване на сметката.

 

1.2 Този депозит бонус е валиден и може да се получи при попълване на някой от наличните видове сметки.

 

1.3 Бонуса няма да бъде кредитиран в сметката, където вече има други активни средства, получени в рамките други промоции.

 

1.4 Начисляване на бонус средства се извършва автоматично, в момента на зареждане на търговец или по негово искане, в случаите когато маржът достига критични нива.

 

1.5 Бонус ще бъде достъпен чрез системата автопополнения сметки в Личния кабинет. Всички други възможности за попълване на сметките за участие в програмата не се приемат.

 

1.6 Сумата на бонуса "на НАСА Space Защита" в една сметка за търговия не може да надвишава 10 000 EUR.

 

1.7 Оценка сумата на бонусите на "NASA Space Защита" на всички сметки не може да надвишава 20 000 EUR.

 

2. Принцип на работа на бонус "на НАСА Space Защита"

 

2.1 Ако по сметката на клиента има активни бонуси от други промоции, с всички възможни средства ще бъдат разделени на две части: лични средства на клиента и принадлежности.

 

2.2 Лични средства на клиента се определят от произведение на собствения капитал сметка на част от собствените си средства.

 

2.3 Допълнителни средства за всеки от сегментите ще бъдат определени произведение на собствения капитал сметка на дял от всеки бонус.

 

2.4 Съотношението на допълнителни и лични средства на клиента ще се използва в по-нататъшни изчисления. Това съотношение ще се преразглеждат и просчитываться за завършване на всяка балансова операция на заключението и/или попълване на сметката, или след отмяна или за отработване на всяко от получените бонуси "на НАСА Space Защита".

 

2.4.1 При вземане на допълнителни средства по сметката на клиента, сумата за презареждане ще се натрупват с личен депозит на клиента, но сумата събирани от премия средства да е развил една нова акция, счетоводство, която ще се произвежда отделно до момента отработване или отмяна на бонуса.

 

2.4.2 В момент на презареждане, допълнителни средства се добавят към част от лични средства, обаче формират нова акция, която ще се отчитат отделно до момента на приключване или анулиране на бонуса.

 

2.4.3 Ако клиентът показва средства от сметка, какви допълнителни средства се събират от част от личните си средства.

 

2.4.4 при завършване на бонуса част от помощните средства се добавя към лични средства на клиента.

 

2.5 Като помощник, така и лични средства могат да се прилагат клиента в областта на търговията, без ограничение. Освен това, помощни средства няма да бъдат отписани от сметка при намаляване на го на собствения капитал по-долу критично ниското от началото на работата на Stop Out.

 

2.6 Според текущия долевому споразумение, в момент на получаване на печалба сума в сметката на търговеца се разпределя между лични и допълнителни финансови средства.

 

2.7 В случай на усвояване на лични сметки и допълнителни средства на клиента участват в него пропорционално.

 

2.8 На страница "Допълнителни средства" в таблото ви за управление ще можете по-подробно да се запознаете с данните за състоянието на средствата по сметката, както и за тяхното разпределение на собствена и допълнителни акции след всяка балансова операция. Данните за всеки отделен сегмент ще се показва при натискане на бутона "Повече".

 

2.9 налична Сума за изплащане след отмяна или без отмяна на бонус "на НАСА Space Защита" автоматично се изчислява и показва на таблото ви за управление на търговеца, на страницата за създаване на заявка за теглене на средства.

 

3. Процедурата по теглене на средства от сметката с активен бонус "на НАСА Space Защита"

 

3.1 Платена сумата, за която са били предоставени допълнителни средства ще бъде на разположение за теглене след отмяната на бонуса.

 

3.2 Търговецът може свободно да вади лични средства от сметката до момента на пълна отработване на бонуса. Изключение са сумите на тези изпълнения, на които са предоставени допълнителни средства, които се намират в активно състояние.

 

3.3 Ако по сметката на клиента има активни бонуси "на НАСА Space Защита", след това сумата е на разположение за теглене се изчислява по следните формули:

<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_NASA Space Protection>

или

<Sum_out> = <Own_money> - <Deposits_with_active_NASA Space Protection>

 

където:

 

Sum_out - сумата на разположение на изплащане.

Equity - средства по сметката на клиента.

Own_money - собствени средства на клиента (виж ap 2.2).

Extra_money - сумата на допълнителни средства (виж ap 2.3).

Deposits_with_active_NASA Space Protection - сумата изпълнения, на които са получени допълнителни средства.

 

4. Как се случва отработване, отказ и анулиране на бонус "на НАСА Space Защита"

 

4.1 Обща сума на бонуса "на НАСА Space Защита" и сума, на която тя е получена, става активна само след изпълнение на общия търговски оборот и в личен сметка в размер на:

 

<Брой партиди> = <Първоначалната сума на бонуса "на НАСА Space Защита" в EUR > /2

 

4.2 Когато са изпълнени условията за търговския оборот, а след това се отчитат и сделки валутни двойки и метали (злато, сребро, платина), отваряне и затваряне на които е произведено, след като Бонус по сметка. Не са отчетени сделки на инструментите CFD и криптовалютам.

 

4.3 Ако в момент на получаване на бонус по сметка е в "усвояване", а след това с общия депозит на сметката ще бъде приспадната част на бонусна сума.

 

4.4 Ако в сметката на клиента се работи сигнал Stop Out, а след това от сметката на клиента ще бъде приспадната от останалата част на бонус средства.

 

4.5 Клиентът си запазва правото да откаже кредитиран бонус, в даден момент от време. Процедурата за отказ се извършва в Личния кабинет. В тази ситуация:

 

4.5.1 От сметката на клиента ще се приспада останалата сума от бонус пари, при условие, че сумата на бонус средства, не надвишава първоначалната сума в сметката на клиента.

 

4.5.2 От сметката на клиента ще се приспада останалата част от бонус пари, ако бонусът е в "усвояване".

 

4.5.3 Ако сумата на презареждане, на която е получена сумата на бонуса остава в оригиналния му размер, след това допълнителни средства, за да станат достъпни за теглене в пълен размер.

 

4.6 Компанията FXspace си запазва правото да прави промени в условията на бонус програмата, след предварително уведомяване на клиентите.

 

Особено внимание трябва да се обърне на факта, че компанията Xspace има право да откаже на клиент начисляване на бонус "на НАСА Space Protection" или отписване на необходимите средства от сметката на клиента без предупреждение и обяснения, свързани с тях причини.

 

Изчисляване на бонус "на НАСА Space Защита"

 

1. За сметка на какво бонус "на НАСА Space Защита" издържа "усвояване"

 

Да речем, че депозитна сметка на 1 000 EUR и са получили бонус 500 EUR (50%). И акции и достъпни за изплащане първоначално ще се изчисляват, както следва:

 • На собствения капитал сметки - 1500*
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (1000)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (500)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 1 000 - 1 000 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 500 - 500 = 1 000

 

След като отворите няколко позиции, за които в настоящия момент се наблюдава плаващ загуба в размер на 1 300 EUR, в такава ситуация на собствения капитал на сметката достигне 200 ЕВРО, което малко по-малко количество на активното бонус.

 

В такава ситуация бонус "на НАСА Space Защита" няма да бъде отписана, което ще ви позволи да оцелее "усвояване", без допълнителни загуби.

 

Ако пазарната ситуация се промени, позицията ви ще се затвори с печалба 300 EUR. Делът на доходи няма да бъде на разположение до заключението, до неговото практикуване.

 

Средства по сметката ще бъдат разпределени, както следва:

 • На собствения капитал на сметката - 1 800*
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (1 200)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (600)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 1 200 - 1 000 = 200
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 800 - 600 = 1 200

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

 

2. Принципът за отработване на бонус "на НАСА Space Защита"

 

Да речем, че депозитна сметка на 500 EUR и получи бонус в размер на 125 EUR (25%). Акции и достъпни до заключението средства, първоначално ще бъдат определени, както следва:

 • На собствения капитал сметки - 625*
 • Делът и размерът на собствените средства - 80% (500)
 • Акции и сумата на бонуса 1 - 20% (125)
 • Делът на бонус сума 2 - -
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 500 - 500 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 625 - 125 = 500

 

Вие сте извършили няколко сделки, по които е получена печалба от 600 EUR.

 • На собствения капитал на сметката - 1 225
 • Делът и размерът на собствените средства - 80% (980)
 • Акции и сумата на бонуса 1 - 20% (245)
 • Делът на бонус сума 2 - -
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 980 - 500 = 480
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 225 - 245 = 980

 

След това сметката е допълнително допълнен на 1 000 EUR със записване на втори бонус 500 EUR (50%). На собствения капитал сметка, разделена на три части:

 • На собствения капитал на сметка - 2 725
 • Делът и размерът на собствените средства - 72,66% (1 980)
 • Акции и сумата на бонуса 1 - 8,99% (245)
 • Акции и сумата на бонуса 2 - 18,35% (500)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса -1 980 - 1 000 - 500 = 480
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 2 725 - 245 - 500 = 1 980

 

След като направи още няколко успешни сделки имаш печалба в размер на 300 EUR, след което си общият оборот достигна 63 лота по този сметка. Това говори за това, че условия за практикуване на първия от получените от вас бонуси са изпълнени, така че общата сума на бонус средства става вашите лични средства.

 

В тази ситуация част от отработения бонус се добавя към част от личните си средства. След това се отстранява ограничение на теглене на сумата за презареждане, за която е получен първият бонус.

 

Ситуацията в сметката се променя както следва:

 • На собствения капитал сметки - 3 025
 • Делът и размерът на собствените средства - 81,65% (2 469,91)
 • Акции и сумата на бонуса 1 - Tr
 • Акции и сумата на бонуса 2 - 18,35% (555,09)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 2 469,91 - 1 000 = 1 469,91
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 3 025 - 555,09 = 2 469,91

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

 

3. Изпълнението на отнемане, когато има активно бонус "на НАСА Space Защита"

 

Например, вие депозитна сметка на 500 EUR и са получили бонус 125 EUR (25%). Акции и достъпни до заключението средства за първоначално ще се изчисляват, както следва:

 • На собствения капитал сметки - 625*
 • Делът и размерът на собствените средства - 80% (500)
 • Акции и сумата на бонуса е 20% (125)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 500 - 500 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 625 - 125 = 500

 

На следващо място, вие сте извършили няколко сделки, по които е получена печалба от 600 EUR.

 • На собствения капитал на сметката - 1 225
 • Делът и размерът на собствените средства - 80% (980)
 • Акции и сумата на бонуса е 20% (245)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 980 - 500 = 480
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 225 - 245 = 980

 

Ако сте решили да изтеглите и всички налични до заключението средства, без отмяна на бонуса (480 EUR), а след това трябва да се обърне внимание, че когато средствата ще бъдат приспаднати от собствените си средства, след което делът на собствените си и на допълнителни средства ще бъде преизчислена. Средства за сметки след оттеглянето ще бъдат разпределени, както следва:

 • На собствения капитал сметки - 745
 • Делът и размерът на собствените средства - 67,11% (500)
 • Акции и сумата на бонуса - 32,89% (245)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 500 - 500 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 745 - 245 = 500

 

По-нататъшни търговски операции ви донесе още 500 EUR печалба. Заслужава да се отбележи, че тази печалба да бъде разпределена между собствените и бонусна част от средства на съответно нов долям. Какво ще видите в своя профил:

 • На собствения капитал на сметката - 1 245
 • Делът и размерът на собствените средства - 67,11% (835,52)
 • Акции и сумата на бонуса - 32,89% (409,48)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 835,52 - 500 = 335,52
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 245 - 409,48 = 835,52

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

 

4. Пример за ситуация с бонус "на НАСА Space Защита" при настъпване на събития Stop Out

 

Вие депозитна сметка на 1 000 EUR и са получили бонус 500 EUR (50%). Акции и достъпни до заключението средства, първоначално ще бъдат разпределени, както следва:

 • На собствения капитал на сметката - 1 500*
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (1 000)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (500)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 1 000 - 1 000 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 500- 500 = 1 000

 

След това са били отворени няколко позиции, които са довели до загуба. Докато позицията е отворена, бонуса няма да бъде отписана от сметката дори въпреки намаляването на собствения капитал по-долу размера на допълнителните средства.

Нататък ниво на маржин сметка достига стойност Stop Out и позиция ликвидират със загуба от 1 450 EUR. Разпределението на средствата по сметката ще изглежда така:

 • На собствения капитал на сметка - 50*
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (33,33)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (16,67)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 33,33 - 1 000 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 50 - 16,67 = 33,33

 

След появата на Stop Out останалата сума активен бонус ще бъде приспадната от сметката според ап 4.4 Правила на програмата.

 • На собствения капитал сметки - 33,33*
 • Делът и размерът на собствените средства - 100% (33,33)
 • Акции и сумата на бонуса - Отписана
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 33,3
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - -

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

 

5. Пример за ситуация с отмяната на бонус "на НАСА Space Защита" при намиране на сметки в "усвояване"

 

Вие депозитна сметка на 1 000 EUR и са получили бонус 500 EUR (50%). Акции и достъпни до заключението средства, първоначално ще бъдат разпределени, както следва:

 • На собствения капитал на сметката - 1 500*
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (1 000)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (500)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 1 000 - 1 000 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 500- 500 = 1 000

 

Вие сте извършили няколко сделки, в резултат на което е получена загуба от 800 EUR. Ситуацията на сметка ще бъде следната:

 • На собствения капитал сметки - 700
 • Делът и размерът на собствените средства - 66,67% (466,69)
 • Акции и сумата на бонуса - 33,33% (233,31)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 466,69 - 1 000 = 0
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 700 - 233,31 = 466,69

 

Ако решите да отмените бонус в момент на "усвояване" на сметка, според ап 4.4.2 Правила програма с баланса на сметката ще бъде изведено от експлоатация само остатъкът от сумата бонус таксата. След отмяната на бонус по сметка ще останат само собствени средства на клиента, достъпна за теглене по всяко време.

 • На собствения капитал сметки - 466,69
 • Делът и размерът на собствените средства - 100% (466,69)
 • Акции и сумата на бонуса - Отменен
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 466,69
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - -

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

 

6. Принципът на разпределение на лични и бонус средства

 

Например, вие депозитна сметка на 1 000 EUR, без получаване на бонус. Нататък сте отворили няколко позиции, където в момента плаваща загуба е 800 ЕВРО, а на собствения капитал сметки се равнява на 200 EUR.

 

Вие плащате за сметка на допълнителни 500 EUR с бонус от 250 EUR (50%). След този попълване на сумата на собствените средства на сметката да достигне 700 EUR, тъй като след зареждане ще бъде приспадната комисионна.

 

В тази ситуация баланс на сметка е без значение и не участва в нито една от формулите за изчисляване на акции за програма "NASA Space Защита", така че ситуацията на сметка ще има следния вид:

 • На собствения капитал сметки - 950*
 • Делът и размерът на собствените средства - 73,68% (700)
 • Акции и сумата на бонуса - 26,32% (250)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 700 - 500 = 200
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 950 - 250 = 700

 

След промяната на пазарната ситуация позицията ще се затвори с печалба от 100 EUR, точно така печалбите от търговски операции от момента на получаване на бонуса ще бъде 900 EUR.

 

Печалбата ще се разпределя между собствените и бонус части на средства съответно ги долям:

 • На собствения капитал на сметката - 1 850
 • Делът и размерът на собствените средства - 73,68% (1 363,08)
 • Акции и сумата на бонуса - 26,32% (486,92)
 • На разположение за теглене на средства, без отмяна на бонуса - 1 363,08 - 500 = 863,08
 • На разположение за теглене на средства в случай на анулиране на бонус - 1 850 - 486,92 = 1 363,08

 

* - Всички изчисления са представени в чуждестранна валута EUR.

25 юни, 2020
2736
Посещения

Прочетете повече:

Космически FX депозит до 10% на годишна база в Евро

29 юни, 2020

Тримесечните доклади. Поне търговия – максимум печалба!

22 юни, 2020

Защитавай себе си от пълна загуба на депозит!

03 август, 2019

Поканете приятел в FXspace и получите бонус!

24 май, 2020

Брокер FXspace ще Ви помогне да се увеличи ДВА ПЪТИ

14 декември, 2018

Планирайте обаждане