Jak określić trendy na rynku za pomocą analizy fundamentalnej

Przed rozpoczęciem handlu na rynkach finansowych, inwestorzy powinni zapoznać się z głównymi gospodarkami świata i nauczyć się spędzać analiza fundamentalna. Nie możemy mówić za wszystkich, ale jeśli chcesz i ciężka praca, przedsiębiorca może nauczyć się analizować informacje, które są potrzebne podczas handlu na rynkach finansowych.

 

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się skorzystać analiza fundamentalna, jest to ogromna baza danych, która znajduje się na stronie internetowej Międzynarodowego funduszu walutowego. Zazwyczaj MFW aktualizuje swoją bazę danych w kwietniu i potem we wrześniu lub październiku każdego roku.

 

Przedsiębiorcy mogą korzystać wskaźniki MFW w celu uzyskania informacji na temat największych gospodarek świata. Kluczowe wskaźniki, które są niezbędne dla przedsiębiorcy handlu obejmują: ogólny wzrost gospodarczy, wzrost deficytu budżetowego, zatrudnienie, inflacja, bilans płatniczy, bilans handlowy, wskaźniki finansowe, stopy procentowe i znaków cen.

 

Przydatne i na platformie internetowej MFW można znaleźć wszystkie wskaźniki od 1980 roku do chwili obecnej. Ponadto, eksperci MFW publikuje prognozy na najbliższe kilka lat, poza tym czasami można znaleźć potrzebne informacje na dłuższy okres, ale zatrzymam się na niektórych kluczowych wskaźników. Należy pamiętać, że dane dla niektórych krajów może być niekompletna, dlatego może być konieczne, aby sprawdzić pewne informacje, w dodatku.

 

Dalej przejdziemy do analizy światowej gospodarki do wzrostu. Jasne, że wspólne standardy pomiaru efektywności ekonomicznej obejmują wykorzystanie różnych wskaźników wzrostu. Często, dla przedsiębiorców gospodarczego porównania używają wartości nominalnej produktu krajowego brutto (PKB) i паритетов siły nabywczej (PPP). Oba te wskaźniki są wyrażone w walucie. Często, jeśli dokonywać porównań między krajami, kwota jest przeliczana na dolary USA.

 

PKB to wskaźnik, na podstawie którego można zrozumieć, ostateczna wartość rynkowa wszystkich towarów i usług wytworzonych w danym kraju lub regionie, w danym okresie czasu. Zakres monitoringu będą ежеквартальными lub rocznych.

 

Ponadto, ocena PKB jest często używany do oceny efektywności ekonomicznej kraju, regionu lub gospodarczego bloku, i jest to często przydatne podczas prowadzenia ilościowego porównania gospodarek różnych krajów i regionów.

 

Ale jakby nie patrzeć, PKB nie odzwierciedla różnic w kosztach życia, tempo inflacji obserwowane w różnych krajach, dlatego analitycy wolą używać PKB, który obejmuje PPP na mieszkańca.

 

Parytet siły nabywczej-stosunek dwóch lub więcej jednostek, walut różnych krajów, stworzony przez ich siły nabywczej w odniesieniu do określonego zestawu produktów i usług.

 

PKB według PPP jest bardziej przydatne gospodarczego kryterium w porównaniu różnic w poziomie życia między różnymi krajami i regionami geograficznymi. Ponadto, jeśli usługodawca wykorzystuje PKB według PPP jako środki gospodarczego rankingu awans w rankingu krajów mniej rozwiniętych w porównaniu z krajami rozwiniętymi.

25 marca, 2020
317
widoki

Czytaj dalej:

Jak traktować rejestrację brokera na morzu

22 października, 2020

Handel dla muzułmanów

16 października, 2020

Najważniejsze o wzorach

09 października, 2020

Opcje binarne: podstawowe

08 października, 2020

Handlowcy i inwestorzy - jaka jest różnica

24 września, 2020

Jak zarabiać na „czarnym złocie”

10 września, 2020

Wybór aktywów do handlu

07 września, 2020

Jaka jest istota procesu zmienności

27 sierpnia, 2020

Wycena walut

30 lipca, 2020

Dlaczego Bitcoin zastąpi pieniądze Fiata

23 lipca, 2020

Cechy systemu rezerwy Federalnej USA

15 lipca, 2020

Ograniczenia na rynku Forex

10 lipca, 2020

Ewolucja obrotu giełdowego

02 lipca, 2020

Indeksy: S&P 500, NASDAQ i AMEX

11 czerwca, 2020

Indeks przemysłowy Dow Jones: indeks akcji pierwszej

25 czerwca, 2020

Jak inwestować w czasie kryzysu w Unii Europejskiej

04 czerwca, 2020

Towarowy rynek: cechy handlu złotem

18 czerwca, 2020

Umów się na rozmowę